podmenu

LODOWY ZAWRÓT GŁOWY


  1. ORGANIZATOREM akcji „Lodowy zawrót głowy” jest firma OUTLET CENTER RETAIL MANAGEMENT spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8 (00-411 Warszawa), podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492379 NIP 951-23-65-778, REGON 146607789.
  2. Akcja odbywa się w Outlet Center w Lublinie, przy ul. Mełgiewskiej 16D.
  3. TERMIN: akcja organizowana jest w każdą sobotę lipca i sierpnia 2018 r.
  4. W akcji „Lodowy zawrót głowy” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie lub nieletnie z opiekunami, mające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupów w Outlet Center w Lublinie. Osoby biorące udział w akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OUTLET CENTER RETAIL MANAGEMENT spółka akcyjna spółka komandytowa (administrator danych osobowych).
  5. Osoba biorąca udział w akcji powinna dokonać zakupu w jednym ze sklepów Outlet Center w Lublinie, pokazać paragon zakupu (na jakąkolwiek kwotę) sprzedawcy w cukierni Furore i odebrać gałkę lodów GRATIS. Na każdy paragon jedna gałka gratis.
  6. Fundatorem lodów jest Outlet Center w Lublinie.
  7. Każdy uczestnik akcji „Lodowy zawrót głowy” akceptuje regulamin.
  8. Regulamin akcji „Lodowy zawrót głowy” jest dostępny na stronie internetowej: http://www.lublin.outlet-center.com.pl.
  9. Paragon zostanie ostemplowany jako dowód na to, że dany paragon wziął udział w akcji.
kontakt

Outlet Center

ul. Mełgiewska 16D
20-234 Lublin
tel. 81 458 12 00
email: infolublin@outlet-center.com.pl
Godziny otwarcia
poniedziałek – sobota: 09:00-21:00
niedziela: 10:00-20:00
Godziny pracy biura
poniedziałek – piątek: 9:00-17:00

Jak Dojechać:

Autobusy linie: 5, 10, 39, 45, 47
Trolejbus 155, 157, 159